Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Az MRE hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Elnökségi hírlevél, 2015. december 1.
  2015.12.02.
  Tisztelt Kollégák!

  Az idén már másodszor jelentkezünk híradással a Magyar Reumatológia hasábjain, hogy ezzel tájékoztassuk az Egyesület minden kedves tagját az elmúlt időszakban történt eseményekről. Az MRE 2012-ben megválasztott új elnöksége és vezetősége e lap hasábjain is megjelentetett munkatervében (Magyar Reumatológia, 2013. 1. szám) számos új kezdeményezést vetített előre. Ezek megvalósítása, folyamatos napirenden tartása egyértelmű célunk.

  A szervezeti és működési kérdéseket Géher Pál alelnök koordinálja, Bálint Péter segítségével. 2014-ben áttekintették és revideálták mind az MRE, mind a területi szekciók alapszabályait, homogenizálták az egyes eltéréseket és figyelembe vették a törvényi változásokat.

  Az éves vándorgyűlésünk színvonala tovább emelkedett. A lap előző számának előszavában szerepelt, hogy a korábbi száz körüli munkához képest a 2015. évi szegedi kongresszuson alig hetven beküldött absztrakt volt. Ez számszakilag igaz, pontosan 70 kivonatot küldtek be a kollégák, ebből 41 előadáson és 29 poszteren került bemutatásra. Másfelől azonban a kongresszust körül ölelő REAKTOR továbbképzésen további 28 előadás hangzott el, és kérésünkre a REAKTOR felkért előadói az MRE kongresszusra nem adtak be absztraktot (máskor szoktak), így a prezentációk összes száma 98 volt. Ismét rekordszámú résztvevő, 510 szakember (376 orvos és a párhuzamosan zajló MRSZE-n 134 szakdolgozói regisztráns) volt. Ismét sikeres volt az e-poszter formátum, hiszen nem kellett költséges papíralapú poszter nyomtatásával fáradozni. A kongresszus után ismét feedback kérdőívet küldtünk ki, melynek értékelése folyamatban. Ugyancsak minden korábbi évet meghaladó számú (27 cég, 13 céges szimpozium) szponzort sikerült felkérnünk, így a kongresszus gazdasági szempontból is várhatóan igen sikeres lesz (a végleges elszámolás folyamatban).

  Mint a kongresszusi közgyűlésen a pénztárosi beszámolóban is hallhattuk, az egyesület gazdaságilag stabil. A 2014. év az „értelmes költekezés” éve volt, hiszen több mint 12 millió forintot adtunk ki 13 kutatási pályázatra. Ennek fő célja az volt, hogy növeljük a sikeres kutatócsoportok számát, új témák megkezdését és kollaborációk keresését támogassuk. Ennek első eredményét máris láttuk részben az igen színvonalas MRE előadásokon, de ami talán még fontosabb, a minden eddiginél eredményesebb idei magyar EULAR szereplés kapcsán. Összességében az Egyesület vagyona 153,5 millió Ft.

  Ami a kutatást és a kongresszusi szereplést illeti, az előző lapszám előszavában ugyancsak szerepelt, hogy igyekezni kell, „leszakadásunk a világ fejlettebb szakmai régióitól ne nőjön tovább”. Mi épp ellenkező tendenciát vélünk felfedezni. Részben az említett kutatási pályázatunk és a fokozódó tudományos aktivitás kapcsán a 2014. évben és a 2015-ös év eltelt hónapjaiban az öt egyetemi centrumból csak impakt faktoros, a PubMedben citált közlemény 88 jelent meg. A 2015-ös római EULAR kongresszusra 40 absztraktot adtak be hazánkból (az előző években ez 24-32 volt). Összesen 5 szóbeli előadás és 13 poszter került bemutatásra (korábban évente vagy egyáltalán nem volt szóbeli előadás, vagy legfeljebb 1-2, poszter pedig 5-6). Kollégáink közül ötöt kértek fel üléselnöknek, ami szintén szép szakmai és diplomáciai siker. A márciusi budapesti EWRR-en összesen 30 magyar prezentáció volt (korábbi években 4-7). Az említett főszerkesztői jegyzetben az is szerepel, hogy „a hazai PhD értekezések megírása iránti affinitás jelentősen alábbhagyott.” Ha figyelembe vesszük, hogy az öt egyetemi központban jelenleg 26-an állnak reumatológiai témában PhD képzésben, és a jelen elnöki ciklus négy éve alatt csak a reumatológiai tanszékekről (az immunológiai tanszékeket nem számítva) 7 fokozatszerzés zajlott, akkor a jövő talán nem ennyire borús.

  Még egy adalék a nemzetközi kapcsolatok és a világ fejlettebb szakmai régióitól való távolodás (?), vagy ahhoz közeledés vonatkozásában, hogy szakmai diplomáciai sikerünknek köszönhetően 2016-2018 között a következő három EULAR kurzust Budapest rendezheti majd. Emellett az EULAR hat munkacsoportjában és a kongresszus tudományos bizottságában hat tagtársunk (Szűcs Gabriella, Szántó Sándor, Bálint Péter, Constantin Tamás, Nagy György és Szekanecz Zoltán) aktívan tevékenykedik.

  Mint ismeretes, egyesületünk 2015-től magához vette a Magyar Reumatológia kezelését, beleértve a gazdasági ügyeket is. A továbbra is színvonalas lap, melynek összeállításáért köszönet illeti a főszerkesztő Poór Gyula professzort és a szerkesztő Hittner György főorvost, az első szám után 1,4 millió Ft, a második számot követően további 506 ezer Ft, az MRE kasszáját gyarapító nettó bevételt hozott.

  Oktatási szempontból, a munkatervnek megfelelően, tovább folytatódott a szakrendelői reumatológusokkal és a kollaboráció szempontjából fontos célcsoportokkal (szakdolgozók, háziorvosok, fiatal reumatológusok) kapcsolatos egyeztető, szervező tevékenység. A szakdolgozói egyesület (MRSZE), mint láttuk, már saját lábán áll, külön kongresszussal, és stabil anyagi helyzettel.

  Az MRE folyamatosan segíti a társszervezetet, és a párhuzamosan zajló két kongresszus között szabad átjárást és több kapcsolódási pontot biztosít. Ami az ifjú reumatológusokat illeti, továbbra is nagy siker a Czirják László professzor nevével fémjelzett pécsi Rezidens és Szakorvosjelölti Fórum stabil létszámmal, kiemelkedő oktatási programmal. Ugyancsak sikeres az év végi, MRE Ifjúsági Fórum is. Sikerült szoros kapcsolatot ápolni, részben Kovács Attila dr aktivitásának köszönhetően a családorvosi tanszékek vezetőivel, jelenleg konkrét munkaterv és kurrikulum készül a családorvosok reumatológiai képzettségét fejlesztendő. A posztgraduális képzésbe pedig kötelezően bekerült az immunológiai alapképző és a reumatológiai ultrahang tanfolyam. Előbbi 2014-ben Szegeden és Pécsett zajlott nagy sikerrel (2016-ban Budapesten és Debrecenben lesz). A reumatológiai ultrahang kurzus szervezése folyamatban van, az elsőt valószínűleg Budapesten 2016-ban megrendezzük.
  Külön figyelmet fordítunk a szakdolgozókkal való együttműködésre. Mint említettük, immáron harmadik éve együtt szervezzük vándorgyűléseinket. Emellett a 2015. év legnagyobb eredménye és diplomáciai sikere az volt, hogy az MRSZE-t felvették az EULAR szakdolgozói szervezetébe.

  A hazai képzések mellett fontosnak tartjuk, hogy a fiatal kollégák képzettsége is európai kompatibilitást mutasson. 2014-ben a vezetőség ismét négy fiatal kollégának támogatta az EULAR online kurzuson való részvételt, egy további tagtársunk pedig az EULAR posztgraduális kurzusán vehetett részt MRE pályázati támogatással.

  Tovább folytattuk a kiemelkedő kollégák elismerését. Ebben a ciklusban lett hagyomány, hogy a Bozsóky- és Belák-emlékelőadások as a vándorgyűlés keretében hangzanak el. Ennek megfelelően 2015-ben Rojkovich Bernadette és Mester Ádám főorvosok részesültek Belák-emlékéremben és tartottak nagyszerű előadásokat Szegeden. Néhány éve a kiemelkedően sikeres életművet felmutató kollégáknak adjuk át az MRE díszoklevelét. Ezt az idén Barabás Klára, Ormos Gábor és Szanyó Ferenc főorvosok kapták. De Chatel Rudolf professzor tragikus eltávozását követően is kiadjuk a de Chatel díjat a legjobb tudományos közlemény szerzőjének. 2015-ben Szegeden először egy gyógytornász, Kisné Bálint Zsófia vehette át a díjat.

  Alapvetően fontosnak tartjuk a határon túli magyar kollégákkal való kapcsolattartást. Folyamatosan bővülő adatbázisunkban több mint 50, főleg erdélyi, vajdasági és felvidéki kolléga szerepel, akiket minden évben meghívunk vándorgyűlésünkre (ingyenes regisztrációval), valamint a pécsi rezidensfórumra és az MRE Ifjúsági Fórumra is.

  A 2016-ös vándorgyűlés szeptember 22-24 között (csütörtök-szombat) lesz Gyulán az azóta felújított Erkel Központban, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó Vigadóban és Kohán galériában. (Ismeretes, hogy eredetileg 2015-ben lett volna Gyulán, de a kongresszusi központ elnyert pályázatból finanszírozott felújítása miatt egy évvel halasztanunk kellett.) A kongresszuson két Bozsóky emlékérem nyertest avatunk majd, rendezünk egy „francia blokkot” három kiváló kolléga meghívásával és folytatjuk a „magyar gyökerekkel” sorozatunkat is.

  Végül szeretnénk felhívni a figyelmet néhány fontos, közelgő rendezvényre (kattintásra nagyobb méretben is megtekinthető):  Minden kedves tagtársunknak, kollégánknak meghitt ünnepeket, boldog új esztendőt, sikeres munkát és jó egészséget kívánunk magunk, az MRE elnöksége és vezetősége nevében is.

  Dr. Szekanecz Zoltán
  az MRE elnöke

  Dr. Nagy György
  az MRE főtitkára


Vissza