Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Az MRE hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • MRE munkaterv az új vezetőség számára, 2012. december 6.
  2012.12.07.
  Szervezeti, működési rend

  1. Az ars poetica: Tervezhetőség, átláthatóság (transzparencia). Ez vonatkozik a szervezésre és a gazdálkodásra is.
  2. A szervezeti, működési kérdésekben, kongresszus szervezésben több elemet átvennénk az EULAR mintából
  3. Minden lépést az Elnökséggel egyeztet az elnök és főtitkár (az alapszabályban is ez van), és utána a vezetőséggel (két vezetőségi ülés közt is állandó, dinamikus, főleg elektronikus kapcsolattartás)
  4. A vezetőségi ülések helyét és időpontját jóelőre (fél évre) előre kijelöljük, ha lehet mindig azonos napra és időre (felmerült Gyula, Harkány)
  5. Elnökségi üléseket és azok napirendjét nem ad hoc a vezetőségik előtt szervezzük és terjesztjük, hanem az elnökséggel folyamatos konzultáció történik
  6. Volt eddig is hírlevél, ezt jobban aktivizálni (nemcsak hírek, szakmai anyagok, ajánlások, stb), demokratikus információmegosztás
  7. Az elnökségi ülésekről is készül jegyzőkönyv
  8. Az egyes feladatokat névhez kötve, határidővel állapitjuk meg, és ezt rögzitjük a jegyzőkönyv(ek)ben is
  9. Az egyesület és a kongresszusok döntően az arthritis centrumok orvosait célozta meg – kiemelt célcsoportok: területi (szakrendelői) reumatológusok, háziorvosok, fiatalok, szakdolgozók, betegek (mind az együttműködésben, mind a kongresszuson, lásd később)
  10. Választás: EULAR mintára felmerül a past-future president rendszer bevezetése, ez azonban együtt jár azzal hogy az elnök és a vezetőség csak egy ciklust tölt ki (megtárgyalandó, optimális esetben 2016-tól vezethető be)
  11. Mindehhez valószínűleg alapszabály-módosítás kell

  Célcsoportok, munkacsoportok

  1. Minden feladatot személyhez (ad hoc vagy szervezett munkacsoporthoz), határidővel kötünk
  2. Az eddigi szakmai és területi szekciókon kívül javasolt bizottságok szervezése
  a. feladatokra (oktatási, tudományos)
  b. szakmai jelleggel (pl. fizioterápia)
  c. célcsoportokra (szakrendelői orvosok, betegek, szakdolgozók, fiatalok)

  Anyagi helyzet

  1. Induláskor javasolt az MRE anyagi helyzetének felmérése, a bevételi és kiadási oldal elemzése, pénzügyi terv készítése (erre ad hoc bizottság javasolt, a felügyelőbizottsággal együtt)
  2. A két fő bevétel: a kongresszus és a Magyar Reumatológia, ezek szoros figyelemmel kísérése javasolt
  3. Egyéb bevételi lehetőségek feltérképezése (pl. cégek corporate membership, stb)

  MRE kongresszus

  1. A programot a tudományos bizottság szervezi (átalakul)
  2. A technikai szervezést az MRE titkársága (New Congress) szervezi, nincs bevonva külső cég
  3. Mivel a kongresszus nem lehet pontszerző, a kongresszus egy 1,5 napos továbbképzésből (pontszerző) és 2 napos, döntően bejelentett előadásokból/poszterekből és szponzorált szimpoziumokból álló programból áll
  4. Kiegyensúlyozottabb tematika (gyulladásos vs hagyományos reumatológia, gyermekreumatológia, lágyrészreumatizmusok, osteoporosis, arthrosis, derékfájás, reumatológiai rehabilitáció részarányának fokozása)
  5. Új elemek (pl. reumatológiai vetélkedő, esetismertetés blokkok, oktatási fórum, kutatói fórum, publikációs gyakorlati fórum, előadói készség-oktatás, munkacsoportok bemutatkozása)
  6. Társszakmák, más társaságok (pl háziorvosi) meghivása (egy órás blokk)
  7. Az EULAR és ACR kongresszusokhoz hasonlóan párhuzamos szakdolgozói szekciók és betegfórumok az MRE kongresszuson (hasonlóan az EULAR-hoz)
  8. A háziorvosok, fiatalok, nyugdíjasok, PhD hallgatók, orvostanhallgatók kedvezményes részvételével az érdeklődés fokozása
  9. Felmerül az is hogy a nagy igény miatt az orvosi szekciók is mehetnek párhuzamosan (az elmúlt években a résztvevők száma csökkent, 200-250 fő körül stabilizálódott, ez még talán nem osztható, ha nő az érdeklődés és a létszám akkor igen)
  10. Abstract dij bevezetése (lásd később)

  Tudomány - Országos projektek

  1. Évente folytatjuk a tudományos pályázatok kiírását (kétéves ciklusokban)
  2. Alapvető azonban, hogy eddig hiányoztak a több centrumot, akár az ország egészét összefogó tanulmányok, projektek, pedig ezek tudományos és szakmapolitikai értékeken túl az összetartást és az „odatartozást” erősítik. Emellett nemzetközileg csak így rúghatunk labdába. Ráadásul a területi reumatológusok esetében a labor és alkalmazott kutatás nehézkes, ezért egyszerübb, felmérés jellegű kutatásokat is tervezünk.
  3. Ilyen projektek:
  a. arthritis és biológiai terápiás regiszter (önkéntes, reprezentativ mintán, legalább 5-6 centrumban) (korai RA, SLE is)
  b. MATRIX fizetett felmérés (mind a 20 centrumban)
  c. Inova fizetett korai RA study
  d. ACPA pozitiv és negativ RA studyk
  e. neonatalis SLE projekt (európai regiszter)
  f. vasculitis nemzetközi regiszter (EULAR DCVAS)
  g. arthritis cardiovascularis hazai ajánlás (kardiológusokkal, kollégiumi tagozattal)
  h. köszvény hazai ajánlás (kollégiummal)
  i. közös biobank épités (?)
  j. kérdőíves, epidemiológiai felmérések (pl. funkció, életminőség – arthritisek, arthrosis, köszvény, stb)
  4. Közös kutatói hálózat létrehozása (közös projektek, közös etikai engedély, közös biobank és regiszter, adatbázisok) – ezáltal az önállóan színvonalas kutatásra kevésbé képes csoportok is bevonhatók

  Területi reumatológusok támogatása, felkarolása

  1. Bár nincs szakrendelői kolléga a vezetőségben, egy külsőst meghivottként delegálni (a területi szekciók válasszanak meghívottat)
  2. Folyamatos képzés-segítés (könyv, cikkek küldése)
  3. Fórumok, kerekasztalok a kongresszusokon
  4. Kiegyensúlyozott MRE program (lásd előbb) a jobb fogyaszthatóságért

  Fiatalok, képzésben levők támogatása

  1. Ez az (egyik) legfontosabb feladat, az elvándorlást, kiégettséget csökkentendő
  2. Folyamatos foglalkozás a fiatalokkal (az egyes centrumokra vonatkozó közös „kezelési” stratégia kidolgozása)
  3. Rezidensfórum és ifjúsági fórum tovább
  4. Több pályázati lehetőség
  5. EULAR kurzus támogatása tovább (megfontolandó, hogy az 50% MRE támogatás mellett a másik 50%-ot a munkahely vállalja át)
  6. Az épp szakképzésben levők kiemelt szakmai támogatása (továbbképző kurzusok, kedvezmény a kongresszusokra, folyamatos ismeretterjesztés-cikkek küldése)

  Háziorvosok képzése, támogatása

  1. A Kollégiumi Tagozattal együtt annak segitése, hogy a népbetegségek (derékfájás, arthrosis, osteoporosis, lágyrészreumatizmusok) alapszinten az ő kompetenciájukba kerüljenek, ehhez szakmai anyagok, továbbképzések szervezése (a háziorvosi képzéseket erősiteni kell központilag is, döntően céges képzések vannak)
  2. Ennek formája: a területi szekciókhoz vagy egyetemi háziorvosi tanszékekhez kapcsoltan

  Szakdolgozók, betegek

  1. A szakdolgozói egyesületek (MRSZE) való szoros kapcsolat
  2. A betegfórumok, Arthritis világnapi rendezvények koordinálása (spontán eseményekkel szemben)
  3. Szakdolgozói és betegszekciók az MRE kongresszuson

  Továbbképzések koordinálása

  1. Korábban is felmerült, hogy túl sok és szerteágazó a kongresszusok, rendezvények száma (ezt a cégek is jelezték). Az MRE fogja össze ezek koordinálását (előre több évre megtervezni a rendszeres országos rendezvények, kötelező tanfolyamok elosztását, lehetséges önmegtartóztatás mellett) – talán egyedül a nemzeti MRE kongresszusnál indokolt az évenkénti szervezés, a többinél 2-3 évente javasolt
  2. A reumatológiai tárgyú akadémiai és céges továbbképzéseket javasolt az MRE központjában bejelenteni a koordinálás elősegítése végett
  3. Az MRA továbbképzések értékének, az érdeklődési foknak felmérése után az évi frekvenciát újra kell gondolni

  Alapítvány

  1. Az MRA helyzetének javítása, tiszta és nyílt célok mentén, kölcsönösség jegyében
  2. Az MRA tevékenységi körének, céljainak konkrét meghatározása
  3. Az MRA személyi és vagyoni helyzetének elemzése után konkrét megállapodás kidolgozása (az MRA Felügyelő Bizottsága javasolta ezt)
  4. Évente 1-2 alkalommal szakmai és üzleti beszámoló készüljön
  5. Az MRA továbbképzések értékének, az érdeklődéi foknak felmérése után az évi frekvenciát újra kell gondolni

  Magyar Reumatológia újság

  1. A lap az MRE saját lapja, így az Egyesület mindenben segíti a főszerkesztő és a főszerkesztő-helyettes munkáját
  2. A financiális/üzleti/hirdetési kérdéseket az MRE véleményezze (szponzoráció erősítésae, a körülmények tisztázása, hirdetési díjak megállapítása, a kiadás költségeinek elemzése, költséghatékonyság fokozása)
  3. Évente 1-2 alkalommal szakmai és üzleti beszámoló készüljön

  Díjak

  1. Menarini-dij vagy ahhoz hasonló felélesztése a legjobb kongresszusi abstractokra (ilyen más társaságokban van)
  2. A többi díj az eddigiek szerint megy tovább
  3. Megfontolandó a Petros ifjúsági díj pénzjutalommal való kiegészítése
  4.
  Nemzetközi kapcsolatok, érdekvédelem, lobbitevékenység

  1. Az MRE elnöke az EULAR liaison officerje is – ezen funkció minél aktívabb használata
  2. A tagok segítése nemzetközi értékű kutatás, nemzetközi kongresszusokon történő aktív szereplés (vö. kongresszusi turizmus) irányában
  3. Bizottságokban, céges és nem céges boardokban való részvétel segítségével a magyar reumatológia pozicionálása, jobb elismertetése

  2012. december 6.

  Dr. Szekanecz Zoltán
  az MRE elnöke


Vissza